دیرگیر بتن Admix retarder

 

 

لزوم کاربرد

هنگامي که حمل و نقل طولاني بتن و يا افزايش زمان گيرش مد نظر باشد، بتن‌ريزي‌هاي حجيم در مناطق گرم و به طور کلي در مواردي که احتياج به افزايش زمان گيرش بتن باشد از admix retarder استفاده مي‌شود.

شرح

اين ماده با تأخيري که در گيرش سيمان به وجود مي آورد عمل هيدراسيون را نيز کندتر کرده و در نتيجه حرارت داخلي بتن ناشي از عمل هيدراسيون را نيز کاهش مي‌دهد. بنابراين براي هواي گرم و همچنين بتن‌هاي حجيم مناسب مي‌باشد. اين نوع ديرگير کننده به دليل کند کردن عمل هيدراسيون در ساعات اوليه، تا حدودي باعث کاهش مقاومت مي‌گردد که اين امر طبيعي بوده و با بالا رفتن سن بتن، مقاومت نيز افزايش يافته تا به حد مورد قبول برسد.

مزيت ها

•جلوگيري از ترک خوردگي و جمع‌شدگي بتن

•مناسب جهت بتن‌ريزي در هواي گرم به دليل کاهش حرارت داخلي بتن

•تأخير در زمان گيرش و مناسب جهت حمل بتن

مقدار مصرف

ميزان دقيق مصرف با توجه به مصالح موجود، نوع و مقدار سيمان، دماي محيط، شدت آفتاب و ميزان و شدت وزش باد متغير است ولي با اين حال مقدار از 0/04 تا 0/1 درصد وزن سيمان توصيه مي‌گردد.

توجه شود که به دليل حساس بودن اين ماده، توزين به دقت انجام گيرد. در صورت وارد شدن بيش از مقدار مجاز اين ماده ممکن است گيرش بتن تا چند روز به تعويق بيفتد و باعث افت شديد مقاومت اوليه گردد.

طريقه مصرف

مقدار محاسبه شده از ماده ديرگير را همزمان با آب وارد بتن در حال ساخت نماييد و اجازه دهيد عمل به هم خوردن 2 تا 3 دقيقه ادامه يابد.

مشخصات فني

حالت فيزيکي: مايع

رنگ: روشن

مقدار کلر: فاقد يون کلر

وزن مخصوص:  0/02 ± 1/22

9/78 ± 0/5 : ph

زمان ماندگاري: در محيط خشک و سرپوشيده به مدت يکسال

بستع بندي و شرايط نگهداري

در گالن‌هاي 20 ليتري بسته‌بندي شده است.

نکات ايمني

اين ماده حاوي مواد سمي و خطرناک نيست ولي در صورت تماس با بدن آن را با آب بشوييد.

 

Authentic SneakersThe world is yours – Neue Sneaker, Apparel und mehr für Kids
UA-53860587-6