فوق روان‌کننده دیرگیر بتن و کاهنده آب Super Plast NR410

 

 

لزوم کاربرد

با توجه به اينکه بتن‌ريزي‌هاي زيادي در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک انجام مي‌شود، در اين شرايط نياز به فوق روان‌کننده‌اي که علاوه بر بهبود پارامترهاي اساسي بتن از قبيل کارايي، اسلامپ و مقاومت فشاري، تأخير در زمان گيرش نيز پارامتر مهمي مي‌شود که اين خاصيت را Super Plast NR410 تأمين مي‌کند. 

شرح

Super Plast NR410 فوق روان کننده‌اي بر پايه نفتالين فرمالدييد اصلاح شده مي‌باشد که علاوه بر خاصيت روان‌کنندگي بتن باعث تأخير در زمان گيرش نيز مي‌شود و همچنين براي مناطق گرم توصيه مي‌شود. اين فوق روان کننده با استفاده از مواد ديرگير سازگار با آن تقويت شده است که براي جاهايي که فاصله بين بچينگ تا محل بتن‌ريزي زياد است، بسيار مناسب مي‌باشد. 

مزيت ها

•افزايش کارايي تا جايي که نياز به ويبره را تا حد زيادي کاهش مي‌دهد و يا به طور کلي حذف مي‌کند.

•کاهش نسبت آب تا حد 20%

•افزايش مقاومت فشاري و تا حدي خمشي بتن

•افزايش خاصيت خميري و کارپذيري بتن

•پخش يکنواخت سيمان در بتن و رسيدن به بتني همگن و يکدست

•سازگاري با انواع سيمان‌هاي پرتلند و ضد سولفات

•مناسب براي بتن ريزي‌هاي حجيم و مناطق گرم

• به دليل ديرگير بودن مناسب جهت حمل بتن

مقدار مصرف

مقدار دقيق مصرف با توجه به ملزومات طرح و مصالح موجود در کارگاه تعيين مي‌شود ولي در عين حال بين 0/6 تا 2 درصد وزن سيمان توصيه مي‌شود. در بتن حاوي ميکروسيليس مي‌توان در صورت نياز ميزان مصرف را تا 2/5 درصد افزايش داد.

طريقه مصرف

در شرايط آزمايشگاه: مقدار تعيين شده از Super Plast NR410 را در کل آب تعيين شده حل کنيد و درون بتن در حال ساخت بريزيد و اجازه دهيد عمل هم خوردن دو تا سه دقيقه ادامه يابد.

در شرايط کارگاه: مقدار تعيين شده از Super Plast NR410 را همزمان با آبي که وارد بتن مي‌شود به آن اضافه کنيد و اگر بتن به صورت آماده وارد کارگاه مي‌شود، Super Plast NR410 را از دريچه انتهايي ميکسر وارد نموده و اجازه دهيد تا ميکسر 90 تا 100 دور  با دور بالا بچرخد.. البته بيشترين اثر و بهترين حالت، در زمان ساخت بتن و همزمان با ورود آب به مخلوط مي‌باشد. با توجه به اينکه کليه فعاليتهاي شيميايي فوق روان‌کننده‌ها در حضور آب انجام مي‌گيرد، از ريختن اين مواد بر روي مصالح خشک خودداري نماييد.

مشخصات فني

حالت فيزيکي: ژله اي

رنگ: قهوه‌اي تيره

حالت فيزيکي: مايع

مقدار کلر: فاقد يون کلر

جرم مخصوص: 0/02  ±   1/16

8/6 ± 0/5 : ph

زمان ماندگاري: در ظروف در بسته دور از تابش مستقيم نور خورشيد به مدت يکسال.

درجه انجماد: حدود صفر درجه در صورت يخ زدگي مي‌توان آنرا به آرامي گرم کرد تا بازيافت شود. 

يسته بندي و شرايط نگهداري

گالن‌هاي 20 و بشکه 220 ليتري و تانکر. Super Plast NR410 بايد در ظروف در بسته و در انبار مسقف و سرپوشيده و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگهداري شود.

نکات ايمني

Super Plast NR410 حاوي مواد سمي، خطرناک و آتش‌زا نيست و به بدن آسيب نمي‌رساند با اين حال در صورت تماس با بدن آن را با آب بشوييد.

استانداردها

مطابق با استاندارد ASTM-C-494 و استاندارد 2930 ايران

Running Sneakers StoreNike
UA-53860587-6