فوق روان‌کننده نرمال بتن و کاهنده آب Super Plast N390

 

 

لزوم کاربرد

امروزه با افزايش حجم بتن‌ريزي‌ها و بالا رفتن استانداردهاي جهاني، نياز اساسي به بتن با کيفيت احساس مي‌شود که براي بهبود اين امر و رسيدن به بتني با کارايي مناسب در يک نسبت آب به سيمان بهينه و منطقي از گروه فوق روان‌کننده‌هاي Super Plast استفاده مي‌شود.

شرح

فوق روان کننده بتن Super Plast N390 که بر پايه نفتالين فرمالدييد اصلاح شده مي‌باشد، بسياري از خواص بتن بدون اين ماده را بهبود بخشيده و باعث افزايش کارايي، رواني مناسب و حرکت راحت بتن در قالب و در بين ميلگردها مي‌شود و ويبره‌خوري را به حداقل مي‌رساند. اين فوق‌ روان‌کننده تأثيري در زمان گيرش بتن ندارد. با اين حال مي‌توان با افزودن Retarder به آن، زمان گيرش را به تعويق انداخت.

مزيت ها

•افزايش اسلامپ و کاهش يا حذف ويبره

•کاهش آب تا نسبت %25 و در نتيجه افزايش مقاومت فشار و تا حدي خمشي بتن

•همکاري بسيار خوب با ميکروسيليس و FLY Ash و ديگر پوزولانها

•سازگاري با انواع سيمان پرتلند و ضد سولفات

•مناسب جهت استفاده در بتن آماده در محل بتن‌ريزي

مقدار مصرف

مقدار دقيق مصرف با توجه به نياز اساسي طرح و مصالح موجود در کارگاه مشخص مي‌شود با اين حال مقدار 0/6 تا 2 درصد وزن سيمان پيشنهاد مي‌گردد.

طريقه مصرف

در شرايط آزمايشگاه: مقدار تعيين شده از  Super Plast N390 را در کل آب تعيين شده حل کنيد و درون بتن در حال ساخت بريزد و اجازه دهيد عمل هم خوردن دو تا سه دقيقه ادامه يابد.

در شرايط کارگاه: مقدار تعيين شده از  Super Plast N390 را همزمان با آبي که وارد بتن مي‌شود به آن اضافه کنيد و اگر بتن به صورت آماده وارد کارگاه مي‌شود.

 Super Plast N390 را از دريچه انتهايي ميکسر وارد نموده و اجازه دهيد تا ميکسر 90 تا 100 دور  با دور بالا بچرخد. البته بيشترين اثر و بهترين حالت، در زمان ساخت بتن و همزمان با ورود آب به مخلوط مي‌باشد. از آنجا که  Super Plast N390 کليه فعاليتهاي شيميايي خود را در حضور آب انجام مي‌دهد، از ريختن اين ماده بر روي مصالح خشک خودداري نماييد.

مشخصات فني

رنگ: قهوه‌اي

حالت فيزيکي: مايع

مقدار کلر: فاقد يون کلر

جرم مخصوص:  0/02 1/15± 

8/5 ± 0/5: ph

زمان ماندگاري: در ظروف در بسته دور از تابش مستقيم نور خورشيد به مدت يکسال.

درجه انجماد: صفر درجه در صورت يخ زدگي مي‌توان آنرا به آرامي گرم کرد تا بازيافت شود.

بسته بندي و شرايط نگهداري

گالن 20 و بشکه 220 ليتري و تانکر. Super Plast N390 بايد در ظروف در بسته و در انبار مسقف و سرپوشيده و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگهداري شود.

نکات ايمني

Super Plast N390 حاوي مواد سمي و خطرناک و آتش‌زا نيست و به بدن آسيب نمي‌رساند با اين حال در صورت تماس با بدن آن را با آب بشوييد.

استانداردها

مطابق با استاندارد ASTM-C-494 و استاندارد 2930 ايران

latest Running Sneakersnike fashion
UA-53860587-6