فوق روان کننده های نرمال و دیر گیر بتن و کاهنده آب (Super Plast PC3000 (N,R ,HR

 

 

شرح :

این فوق روان کننده ها از خانواده پلی کربوکسیلاتها می باشد که با فرمولاسیون جدید آماده شده و برای انواع بتن های حساس و مقاوم توصیه می گردد . این نوع فوق روان کننده ها را بهتر است در مرحله ساخت بتن به بتن اضافه گردد تا بتوان از نقش کاهندگی آنها استفاده کرده و نسبت w/c طرح را پایین نگه داشت که این امر سبب افزایش مقاومت فشاری و دوام بتن می گردد.

• PC3000 (N) : این نوع فوق روان کننده به صورت نرمال بوده و تاخیر و یا شدتی در گیرش سیمان بوجود نمی آورد و گیرش بتن روند طبیعی خود را حفظ می کند .

• PC3000 (R) : با توجه به میزان مصرف ، PC3000 (R) می تواند حدود 45 تا 70 دقیقه تاخیر در گیرش سیمان بوجود آورد و این امر سبب می گردد در هوای گرم و یا مسافتهای حمل بتن مفید باشد.

• PC3000 (HR) : با توجه به میزان مصرف ، PC3000 (HR) می تواند حدود 70 تا 100 دقیقه تاخیر در گیرش سیمان بوجود آورد و مشکلات ناشی از گیرش سریع در هوای گرم و یا حمل بتن را به کلی برطرف نماید.

مزیت ها :

1- با توجه به دیرگیری این مواد مناسب جهت بتن ریزی در هوای گرم

2- مناسب جهت حمل بتن در مسافت های طولانی

3- ایجاد روانی مناسب و حفظ خاصیت خمیری بتن

4- پخش کنندگی زیاد سیمان در بتن و در نتیجه استفاده بهینه از سیمان

5- کم کردن نسبت آب به سیمان و در نتیجه افزایش مقاومت فشاری

6- کمک به دوام و عمر مفید بتن سخت شده

7- همخوانی بسیار خوب با میکروسیلیس

8- مناسب برای انواع بتن ها و بتن های آماده و قابل استفاده در تراک میکسر

 

میزان مصرف :

میزان مصرف هر یک از فوق روان کننده های PC3000 با توجه به مصالح و الزامات طرح و شرایط بتن ریزی بایستی تعیین شود که فقط توسط تستهای آزمایشگاهی یا کارگاهی مشخص می شود . با این حال مقدار 0/3 تا 1/2 در صد وزن سیمان پیشنهاد می گردد.

 

طريقه مصرف

مقدار به دست آمده از آزمایشات را در آب بتن حل کنید سپس بتن را با آب محلول بسازید و یا در حین ساخت بتن ، همزمان با ورود آب به میکسر ، PC3000 را به آن اضافه کنید و اجازه دهید عمل هم خوردن 2 تا 3 دقیقه ادامه یابد. از آنجا که کلیه فوق روان کننده ها فعالیت شیمیایی خود را در حضور آب انجام می دهند از ریختن این ماده بر روی مصالح خشک خودداری نمایید . اگر این ماده را به بتن آماده اضافه می نمایید مقدار تعیین شده را از دریچه انتهایی تراک میکسر به آن اضافه کنید و اجازه دهید تراک میکسر 70 تا 90 دور با دور تند بچرخد.

 

مشخصات فني

حالت فيزيکي: مايع 

مقدار يون کلر: ندارد

جرم مخصوص: 0/02 ±   1/05  

6 ± 0/5 : ph

 

زمان ماندگاری 

در ظروف دربسته دور از تابش مستقيم نور خورشيد به مدت يکسال.

 

بسته بندي و شرايط نگهداري

گالن 22 و بشکه 220 کيلوگرم. Super Plast P.C 3000 بايد در ظروف در بسته و در انبارهاي مسقف و سرپوشيده و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگهداري شود. 

نکات ايمني

Super Plast PC3000 حاوی مواد سمی و خطرناک نیست با این حال در صورت تماس با بدن آن را با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب زیاد حداقل 10 دقیقه شستشو دهید. 

استانداردها

مطابق با استاندارد ASTM-C-494 و استاندارد اروپايي EN-934-2 و استاندارد 2930 ايران

 

Best Authentic SneakersNike Trainers & Shoes for Men, Women & Kids
UA-53860587-6